Welkom op de website van Marjolein Antonissen

Mijn dienstverlening richt zich op de gebieden rondom mens, gezondheid en werk. Deze dienstverlening bestaat uit:

Mediation

Bemiddeling bij (dreigende) conflicten.

Verzuimbegeleiding

Voorkomen en verminderen van verzuim, begeleiding bij re-integratie.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Begeleiding bij psychosociale problematiek.

Vertrouwenspersoon

Op het gebied van Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

De rode draad in mijn werkzaamheden is de focus op preventie en vermindering van verzuim en het optimaliseren van duurzame inzetbaarheid. In de loop der jaren heb ik mij ontwikkeld tot specialist op dit gebied.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op via telefoonnummer 06 - 29 07 83 77 of e-mailadres info@marjoleinantonissen.nl.